Een advies over het best passende organisatiemodel

5 juli 2019

‘Mark Nijssen van De Organisatie Ontwerpers heeft in de periode september 2018 t/m januari 2019 GGD Gelderland-Zuid begeleid in de ontwikkeling naar een andere, meer passende organisatie-inrichting. De methodiek van het Organisatie Ontwerp Atelier heeft goed gewerkt bij onze GGD. Op deze manier heeft een grote groep medewerkers van de GGD meegesproken en inbreng gehad om het organisatieontwerp in te richten. Mark heeft dit proces deskundig en creatief begeleid; hij heeft goed aangesloten bij de beginsituatie en de cultuur van de organisatie. Daarnaast bracht hij ook nieuwe kennis op het terrein van organisatieontwerp in huis en durfde ook scherpe en confronterende vragen te stellen. Op een prettige en professionele manier heeft hij ons verder gebracht. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een advies over het best passende organisatiemodel voor GGD Gelderland-Zuid, gegeven de huidige situatie en gestelde ambities.’ – Moniek Pieters, Directeur Publieke Gezondheid, GGD Gelderland-Zuid.

‹ terug

Pin It on Pinterest