(Her)ontwerpen van structuur en besturing

Wij combineren een participatief en creatief proces met een expertmatige blik om uw organisatiestructuur en besturing te ontwerpen.  Dit vraagt om kennis van de grondbeginselen van organiseren. En van de laatste trends, ontwikkelingen en inspirerende voorbeelden.

 

Er is altijd een organisatiestructuur

Overal waar mensen met elkaar samenleven en -werken ontstaan patronen. Patronen die zich na verloop van tijd tot een structuur ontwikkelen. Soms is deze formeel, soms informeel. Soms is ze gericht op hiërarchie, soms op autonomie. Hoe je structuur er ook uit ziet, ze is medebepalend voor het succes van de organisatie. Biedt de organisatiestructuur voldoende wendbaarheid? Lukt het om snel te reageren op nieuwe omstandigheden? Of zitten medewerkers ‘vast’ in hokjes en managementlagen? Past de structuur bij de gewenste besturing? En de organisatiestructuur doet meer. Een mooie structuur bevordert samenwerking. Een deugdelijke structuur biedt houvast aan ondernemende medewerkers.

 

Tijd voor een (her)ontwerp van de organisatiestructuur

Groei, krimp, een fusie of reorganisatie. Er zijn genoeg redenen om je  organisatiestructuur te (her)ontwerpen. Om te komen tot een passende structuur heb ik het Organisatie Ontwerp Atelier ontwikkeld. Hierin heb ik meer dan 10 jaar advieservaring gebundeld. In het Atelier – een creatieve en participatieve aanpak – werken we met elkaar aan:

 

Structuur en besturing gaan hand in hand

De besturingsfilosofie van de organisatie bepaalt de structuur van de organisatie. En de organisatiestructuur maakt het mogelijk om de besturingsfilosofie in de praktijk te brengen. Besturing gaat over de regels en het spel in de organisatie. De regels liggen vast in een bestuursreglement of statuten. De manier waarop het spel wordt gespeeld is een heel ander verhaal.  Wanneer het spel lelijk wordt gespeeld, ontstaat vaak een roep om andere (of meer) regels. Wanneer de regels niet voldoen, hangt de bestuurlijke effectiviteit af van het vermogen van bestuurders om het spel goed te spelen. Wij helpen graag bij het ontwerpen, herijken of evalueren van de bestuurlijke inrichting en begeleiding bij en reflectie op de manier waarop het spel wordt gespeeld.

Pin It on Pinterest