Organiseren van zelfverantwoordelijke teams

Hoe ga je als zelfverantwoordelijk team om met de rest van de organisatie? Hoe moet de rest van de organisatie met zelfverantwoordelijke teams omgaan? Wij helpen organisaties met het vinden van de antwoorden op deze vragen.

 

Zelfverantwoordelijke teams leren vooral van elkaar

De antwoorden op de vragen van zelfverantwoordelijke teams zijn vaak al bij de teams zelf bekend. Zelfverantwoordelijkheid betekent dat teams ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om op zoek te gaan naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Hierbij geven niet managers, coaches of externe adviseurs de antwoorden. De teams zijn aan zet. Het management leert juist van de teams, niet andersom! Onderzoek én praktijk laat telkens weer zien dat medewerkers het meeste leren van elkaar in het dagelijks werk. De ondertussen beroemde 70-20-10 regel laat zien dat 70% van het geleerde komt uit de dagelijkse praktijk en slechts 20% via coaching en feedback en 10% via formele trainingen en cursussen.

Om dit proces te faciliteren hebben we de Team Dialoog Versneller ontwikkeld. Hiermee geven teams zelf antwoord op belangrijke vragen om de bekende valkuilen van zelfverantwoordelijke teams te omzeilen. Hieronder ziet u de Team Dialoog Versneller in een notendop:

Team Dialoog Versneller, zelfverantwoordelijke teams

 

Ik wil ook gebruik maken van de kennis in onze teams!

De organisatorische context van zelfverantwoordelijke teams

Er gaat bij de introductie van zelfverantwoordelijke teams (of zelfsturende, autonome of krachtige teams) veel aandacht naar de teams zelf.  Verantwoordelijkheid nemen moet je leren. Zeker als team is dit knap ingewikkeld. Verantwoordelijkheid nemen als team betekent namelijk autonomie inleveren als individu. Het teamresultaat komt namelijk voor het individuele resultaat. Maar ook verantwoordelijkheid geven moet je leren.  Waar minder aandacht naar uit gaat is de organisatiecontext waarbinnen zelfverantwoordelijke teams moeten excelleren.

Zelfverantwoordelijke teams staan niet op zichzelf. Allereerst zitten ze in een context van andere teams. Samenwerking tussen de teams is net zo belangrijk als samenwerking binnen de teams. Daarnaast is er de context van het grotere geheel. De teams zijn nog steeds onderdeel van een organisatie. Een organisatie met een gezamenlijk doel, maar ook van gezamenlijke middelen en gezamenlijke verantwoordelijkheden. Hierbij komen de ondersteunende processen om de hoek kijken. Bijvoorbeeld van een financiële afdeling die grip wil (en moet) houden op de besteding van middelen. Of de HR afdeling die medewerkers wil stimuleren om zich breed te ontwikkelen. Of van leidinggevenden die de juiste kaders moeten scheppen. Kaders die juist ruimte bieden aan de zelfverantwoordelijke teams. Om de context van zelfverantwoordelijke teams te ontwerpen, maken we gebruik van het Organisatie Ontwerp Atelier. Of het nu gaat om het ontwerpen van de ondersteunende diensten. Of om het ontwerpen van het groter geheel.

Meer over het Organisatie Ontwerp Atelier!

Pin It on Pinterest