Goed doordacht, breed gedragen en gedegen advies

26 september 2017

“Zuidwester heeft enkele jaren geleden een nieuwe koers gekozen waarbij we bij belangrijke vraagstukken en besluiten betrokken medewerkers vanuit alle lagen vanuit de organisatie vragen om hierover mee te denken. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat als medewerkers de tijd en faciliteiten (waaronder informatie) ter beschikking krijgen zij heel goed in staat zijn om goede afwegingen te maken voor besluitvorming.

Toen we advies zochten over een structuur van de ondersteunende diensten die past bij de ontwikkeling in het primaire proces (zelfverantwoordelijke teams) bleek dat dit onderwerp dusdanig complex was dat de medewerkers van de ondersteunende diensten hier graag als onderdeel van de facilitering deskundige begeleiding bij kregen, zowel op proces als op inhoud.

Mark Nijssen heeft met een grote groep medewerkers en managers het vraagstuk deskundig gestructureerd, in meerdere sessies besproken en discussies begeleid, wat na een intensief proces van een aantal maanden ertoe heeft geleid dat wij als raad van bestuur een goed doordacht, breed gedragen en gedegen advies in ontvangst mochten nemen wat nu met veel enthousiasme geïmplementeerd gaat worden.“ – Natasja Baroch, lid Raad van bestuur Zuidwester

‹ terug

Pin It on Pinterest