Organisatie Ontwerp Atelier

Het Organisatie Ontwerp Atelier is een gedegen en participatieve methode om – op basis van brede input en een creatief proces – te komen tot het gewenste ontwerp van de organisatie. Het Atelier bestaat uit drie onderdelen: de behoefteanalyse, het ontwerp en het uitproberen. Hieronder geven we de stappen weer:

organisatie ontwerp atelier

 

Het eerste onderdeel is de behoefteanalyse. Hierin achterhalen we in welke behoefte we proberen te voorzien. Dit zijn behoeften van de gebruikers van het organisatieontwerp, zoals medewerkers, leidinggevenden, toezichthouders en klanten, cliënten of burgers. Vervolgens gaan we met elkaar het fysieke atelier in. Aan de hand van creatieve werkvormen, technieken uit Design Thinking en inhoudelijke expertise van organisatiekunde gaan we aan de slag. De ontwerpsessies volgen de indeling van ontwerpcriteria, knippen, plakken en knopen doorhakken.

Nadat we de ontwerpcriteria in de eerste sessie hebben bepaald, leggen we in de tweede sessie over knippen de nadruk op de manier waarop de organisatie geknipt kan worden (in teams of afdelingen). Hierbij inventariseren we ook de belangrijkste producten en diensten, functionele gebieden en klantsegmenten. Hoe hangen deze met elkaar samen en welke keuzevrijheid hebben we hierin? Is er aanleiding om een andere keuze te maken?

Na het knippen gaan we door met een sessie over plakken. Hierbij staan we stil bij de manier van samenwerking tussen teams, afdelingen en business units. Ten slotte richten we onze aandacht op knopen doorhakken. Dit betekent dat we het managementmodel onder de loep nemen. Hoe zou deze eruit moeten zien, mede in het licht van de voorgaande sessies?

Na de ontwerpsessies heeft de ervaring uit het verleden ons geleerd dat het verstandig is om een ‘integratiesessie’ te doen. Hierin nemen we de analyses, ideeën en keuzes uit de voorgaande sessies en bouwen deze om naar een integraal ontwerp van de organisatie. Dit is ook het moment waarop we de participatieve aanpak aanvullen met onze eigen expertmatige visie op de manier van organiseren. Ook gaan we nog een keer terug naar de analyse uit de eerste sessie om te checken of we alle knelpunten afdoende hebben aangepakt. Het resultaat van deze sessie leggen we vast in een voorlopig eindontwerp. ‘Voorlopig’, want in de laatste sessie gaan we het model toetsen. Afhankelijk van het ontwerp maken we hiervoor gebruik van een rollenspel, empathy maps of andere vormen van prototyping. Deze manier van werken staat uitgebreid beschreven in Organisatie Ontwerp Atelier.

Bestel hier het boek!

Tijdens het Atelier kunnen we ook gebruik maken van de Online Ontwerp Dialoog. Hiermee zorgen we voor een optimale kwaliteit van input voor het ontwerpteam én luisteren we bovendien serieus naar de behoeften van de collega’s binnen de organisatie. Klik op onderstaande figuur om hier meer over te lezen.

Organisatie ontwerp dialoog

Pin It on Pinterest