Concreet handen en voeten geven aan het samenspel tussen bestuur en managers

23 juni 2023

“Tijdens een intensief project van bestuur en managers van de koepelorganisatie Unitus en de daaraan verbonden werkmaatschappijen op het terrein van sociaal werk en kinderopvang heeft Mark Nijssen ons op een aansprekende wijze meegenomen rondom de vraagstelling hoe wij concreet handen en voeten kunnen geven aan het samenspel tussen bestuur en managers en hoe om te gaan met de schijnbare tegenstelling tussen behoud van lokale autonomie van de werkmaatschappijen en de bijdrage van eenieder aan de gezamenlijke opdracht om elkaar te versterken (en daarmee ook de kwaliteit van ieders dienstverlening). Vanuit één van de kernwaarden is de focus sterk gericht op aansluiting bij de behoeften van de lokale gemeenschappen. Met dank aan Mark zijn scherp analytische en confronterende inbreng, is er een gedragen besturingsfilosofie geformuleerd, inclusief concrete afspraken over de praktische uitwerking hiervan, waarin vastgelegd is welk gemeenschappelijk kader wij hebben en hoe zich dit verhoudt tot de lokale autonomie en besluitvormingsprocessen binnen de koepel. Helder en concreet.” – Paul Horsmans, voorzitter RvB Unitus-groep.

‹ terug

Pin It on Pinterest