De logica in structuur en verbinding teruggebracht

14 mei 2021

‘Mark heeft bij de directie P&O van de gemeente Amsterdam bij een drietal, met elkaar verbonden, organisatieonderdelen de structuur opnieuw helpen ontwarren en ontwerpen. Vanuit rust heeft hij in meerdere sessies met diverse personen uit de organisatie ons steeds weer een stap dichter gebracht bij het doel dat we willen bereiken met de reorganisatie. Een goede structuur is een belangrijke basis voor het bereiken van je doelstellingen en dat is wat Mark bij het ontwerpen niet uit het oog verliest. Met een scherpe blik voor de opgave, de mensen en de omgeving zijn drie ontwerpen opgeleverd waar we meteen de besluitvorming mee in konden. Mark heeft onder grote tijdsdruk een waardevolle bijdrage geleverd aan onze organisatie. Als mens is hij zeer prettig om mee samen te werken, constructief, flexibel en met een positief opbouwende kritische toon. Ik vond het een feest om met Mark samen te werken.’ – Nadia el Gargouri, Manager afdeling Processen, Informatie & Diensten

‹ terug

Pin It on Pinterest