Oog voor de normen en waarden van zowel de individuele medewerker als de organisatie.

16 april 2021

‘De organisatieontwerpers zijn letterlijk onze organisatie ingedoken om te ontdekken wat er leeft en speelt. Ze hebben grondig onderzoek gedaan naar onderliggende behoeften, struikelblokken en ambities. Ze hebben het vraagstuk “Hoe richten we onze organisatie toekomstbestendig in?” kunnen beantwoorden door iedere discipline en ieder team in kaart te brengen, verschillen en overeenkomsten te erkennen en deze zo te plaatsen zodat teams elkaar nog meer kunnen gaan versterken. De toegepast methodiek heeft oog voor de normen en waarden van zowel de individuele medewerker als de organisatie. Daarnaast is er aandacht voor resultaat wat zich uit in implementatiebegeleiding van evenaarbare kwaliteit.’ – Prof. dr. Peter van Tintelen, afdelingshoofd Genetica en Frederique van der Marel, manager Bedrijfsvoering afdeling Genetica

‹ terug

Pin It on Pinterest