Een uitstekende stap gezet naar verdere succesvolle samenwerking met verbonden partijen

9 juli 2020

‘De Schoonmaak Coöperatie had behoefte aan een herijking van haar strategie en samenwerkingsafspraken met haar moederorganisaties. Om dit tot een succes te maken, hebben we Mark Nijssen van De Organisatie Ontwerpers gevraagd dit proces te begeleiden. We zijn zeer tevreden hoe dit is verlopen. Mark heeft aan de hand van een heldere drietrapsaanpak (strategisch, tactisch en operationeel niveau) met alle betrokkenen in verschillende bijeenkomsten de strategie en de onderlinge samenwerking tegen het licht gehouden.

Dit heeft geleid tot een goed gedeeld beeld en nadere verbinding van alle betrokken partijen in de samenwerking. Mark vraagt door en legt de punten open waar aandacht nodig is en is vervolgens helder in zijn feedback en advies. De Schoonmaak Coöperatie gaat aan de slag met de uitkomsten. We zijn overtuigd dat we een uitstekende stap hebben gezet naar verdere succesvolle samenwerking met onze verbonden partijen.’ – Marc Christiaens, directeur-bestuurder De Schoonmaak Coöperatie

‹ terug

Pin It on Pinterest