Mark Nijssen

Als we de wereld mooier willen maken, dan moeten we ook de wereld van organisaties mooier maken. Want onderzoek laat zien dat wanneer medewerkers werken in een organisatie die ze mooi vinden, ook meer gemotiveerd zijn. En meer samenwerken. En gewoonweg gelukkiger zijn. Iets wat de mooi is, is ook de moeite waard om te laten voortbestaan. Daarom richten De Organisatie Ontwerpers zich, behalve schoonheid, ook op de wendbaarheid van organisaties. Dit stelt organisaties in staat om te overleven in een omgeving die veranderlijk en moeilijk te voorspellen is. De Organisatie Ontwerpers is een initiatief van Mark Nijssen. Na meer dan 10 jaar bij verschillende adviesbureaus gewerkt te hebben werd het tijd voor de volgende stap. Om écht te redeneren vanuit de behoeften van de ‘gebruikers’ van de organisatie. Om wendbaarheid en schoonheid een centrale plek te geven. En om te proberen de wereld een beetje mooier te maken.

Manier van werken van Mark Nijssen

De behoeften centraal stellen, werken aan schoonheid, wendbaarheid en de maatschappelijke impact, vertaalt zich door in het tot stand brengen van de adviesrelatie en in het adviesproces. Het proces van:

  • Het analyseren van de behoeften van gebruikers (medewerkers, managers, klanten, toezichthouders) van de organisatie. Schoonheid is een kwestie van individuele smaak. Dus alleen als in de behoeften van gebruikers wordt voorzien is er sprake van een mooie organisatie
  • Continu divergeren en convergeren om tot de best passende oplossing te komen. Door creatieve werkvormen toe te passen en te combineren met methodisch analyseren en concluderen.
  • Testen en experimenteren. Alleen door oplossingen in de praktijk uit te proberen kun je vaststellen wat wel en niet werkt. Door prototypes van organisatieconcepten te bouwen en pilots in te richten.

“Als er ergens een kwartje valt, dan heb ik een topdag. Ik word blij van nieuwe inzichten en ideeën. Door samen te brainstormen over wat er aan de hand is, waar we naartoe willen en welke complexiteit er allemaal speelt. Ik word enthousiast van andere perspectieven. Hoe kijkt een kunstenaar of bioloog naar organisaties? Wat kunnen we leren van de maffia of een mierennest? En kunnen we ons dan creatief uitdrukken?”

Wetenschappelijk onderzoek door Mark Nijssen

Begonnen als organisatieadviseur voor HR-vraagstukken zocht Mark Nijssen de verdieping in de wetenschap. Hij vertelt graag over zijn promotie onderzoek naar wendbare organisaties: Weg met de glazenbol, maar ga nu eens organiseren voor de (onvoorspelbare) toekomst! Om uit te komen bij een organisatie die geen ‘lelijke’ reorganisaties meer nodig heeft. Zou dat de wereld niet een stukje mooier maken? Zijn proefschrift (af te ronden begin 2018) gaat over wendbaar organiseren in een institutionele context. Hiervoor heeft Mark onderzoek gedaan onder organisaties die te maken hebben met onvoorspelbare dynamiek in hun omgeving. In zijn onderzoek identificeer hij specifieke management praktijken die bijdrage aan de manier waarop organisaties met deze dynamiek omgaan. Over deze management praktijken publiceert Mark zowel in internationale journals (zie Nijssen en Paauwe (2012)) als ook in Nederlandse vakbladen. Aan de hand van dit onderzoek heeft Mark de wendbaarheid scan ontwikkeld en een aanpak om te werken aan de wendbaarheid van organisaties. Mark is verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Terug naar de kern

En vanuit het wetenschappelijke perspectief ontstond bij Mark Nijssen weer een nieuwe – aanvullende – behoefte. Namelijk terug naar de kern en weg van alle hypes. Als we alle modetermen weghalen zelfsturing, holocratie, of de reinvented organization  wat houden we dan nog over? In zijn nieuwe boek het Organisatie Ontwerp Atelier legt Mark uit hoe je vanuit evolutionair, economisch en sociaal perspectief naar het ontwerp van je organisatie kunt kijken. Zonder ingewikkelde modellen, maar met voorbeelden uit de praktijk van alledag laat hij zien dat er klassieke organisatiewetten bestaan. Organisatiewetten die net zo valide zijn als de zwaartekracht. Daarbij maakt Mark Nijssen gebruik van Design Thinking, voortdurend experimenteren en het bouwen van fysieke prototypes. Zodat abstracte concepten concreet worden.

Want zoals Mark Nijssen opmerkt: veel organisaties zitten niet goed in elkaar en veel organisaties “zijn nou eenmaal zo ontstaan”. Terecht maakt hij het onderwerp al snel minder smal: het gaat hier niet om het tekenen van een organogram (het beroemde “harkje”) maar om een belangrijke en ingrijpende keuze: met welke organisatievorm kunnen we onze strategie het beste realiseren? En is een andere organisatievorm daar wel de oplossing voor? De auteur geeft het abstracte onderwerp weer in zo eenvoudig mogelijke taal. Knippen, plakken, knopen hakken! Hij benadrukt dat voor de keuze van de juiste organisatievorm geen blauwdruk of recept bestaat (“elk voordeel heeft zijn nadeel”) en dat een expert-aanpak, van achter de tekentafel, niet de juiste is. Begin bij het begin (waarom een nieuwe structuur? waar moet deze aan voldoen?) en denk na over het proces waarin je gaat ontwerpen, en vooral met wie. En gebruik het gezonde verstand! “- Recensie op managementboek.nl

Mark Nijssen als spreker en dagvoorzitter

Naast zijn werk als adviseur en trainer is Mark ook regelmatig te vinden als spreker of dagvoorzitter (zie despreker.nl). Als spreker brengt Mark Nijssen die verschillende perspectieven op organisaties op een nuchtere en humoristische wijze samen: schoonheid, wendbaarheid en praktijk. Om te inspireren en om het bewustzijn en vakmanschap te vergroten. Zodat de wereld weer een beetje mooier wordt.

“Mark had een inspirerende bijdrage als spreker op het congres Over Strategische Personeelsplanning! Prikkelend (SPP: doe dat nu niet…), met een verrassend andere kijk op de zaak, wetenschappelijk onderbouwd, met humor gebracht, aansprekende beelden en praktijkvoorbeelden, in verbinding met de zaal en hij zette mij en de deelnemers op een leuke manier aan het denken om de vertaalslag te maken van zijn verhaal naar eigen context. Inspirerend!” – Hanneke Moonen (dagvoorzitter congres)

Wat klanten over Mark zeggen:

“Mark Nijssen weet de meest complexe vraagstukken terug te brengen tot de kern. Door altijd kritisch te blijven, waar nodig conceptuele modellen in te brengen en altijd de vertaling naar de praktijk te brengen. Mark heeft een duidelijke visie op zijn vak en weet dit op een enthousiaste manier en met humor over te brengen.”

Pin It on Pinterest