Wendbaarheid Scan

Wendbaarheid is een relatief begrip. Het is niet iets wat je wel of niet bent. Veel eerder hangt het samen met de dynamiek in je omgeving. Is de dynamiek onvoorspelbaar? Dan is veel wendbaarheid nodig. Is de dynamiek beperkt? Dan is er ook minder wendbaarheid nodig. Op basis van wetenschappelijk onderzoek, hebben we onlangs een vragenlijst ontwikkeld. Deze is beantwoord door meer dan 1.300 leidinggevenden, zowel in de publieke als de private sector. Lees hier het artikel: ‘Dit kun je doen om overheidsorganisaties wendbaar te maken’ naar aanleiding van het onderzoek.

Op basis van dit onderzoek hebben we de wendbaarheid scan ontwikkeld. Deze scan bestaat uit drie onderdelen. Allereerst kijken we naar de mate van dynamiek welke in de omgeving ervaren wordt. Vervolgens kijken we naar de mate waarin leidinggevenden in de organisatie vinden dat de organisatie in staat is om hiermee om te gaan. Ten slotte kijken we naar de aanwezigheid (of afwezigheid) van managementpraktijken die de wendbaarheid van de organisatie vergroten, Lees meer hierover!

De vragenlijst is reeds ingevuld door meer dan 1.100 leidinggevenden in zowel de publieke als private sector. Dit biedt de mogelijkheid om uw organisatie te vergelijken met de antwoorden van andere organisaties.

Ik wil de Wendbaarheid Scan inzetten!

Pin It on Pinterest