Vol energie naar huis gegaan

13 november 2017

“Na drie jaar was de fusie dan eindelijk een feit! Antes en Bavo-Europoort (onderdeel van de Parnassia Groep) zijn gefuseerd. Eind oktober was er een tweedaagse training van een grote groep TOR (tijdelijke ondernemingsraad) leden (35 mensen), begeleid door Mark Nijssen en zijn collega Noëlle van der Hagen. De tweedaagse stond in het teken van verdere kennismaking en hoe te komen tot een  – mooie - organisatie en welke invloed de medezeggenschap wil hebben; dit alles in het teken ‘elkaar vinden in een effectieve TOR’.

Mark en Noëlle hebben de groep goed begeleid, opvallend is dat zij vooral de groep hebben laten werken en maar incidenteel echt de leiding hebben genomen. De TOR ziet deze trainers vooral als facilitators die het beste uit een groep weten te halen. Er is invulling gegeven aan de vooraf bepaalde doelstellingen: positiebepaling integratie beide organisaties, bepalen van toekomstige inrichting medezeggenschap en elkaar leren kennen. De leden van de TOR hebben een goede scholing gehad en zijn met een goed gevoel en nog steeds vol energie naar huis gegaan aan het einde van de twee dagen, met dank aan Mark en zijn collega Noëlle.” – Namens het Dagelijks Bestuur OR

‹ terug

Pin It on Pinterest